Regelverk for godkjent fjernlys.

For at produktet skal være godkjent som fjernlys må det inneha godkjenning iht. direktiv ECE R112 eller ECE R149.